<kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

       <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

           <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

               <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                   <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                       <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                           <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                               <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                   <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                       <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                           <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                               <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                   <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                       <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                           <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                               <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                   <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                       <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                           <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                               <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                                   <kbd id='TlbzPue7J'></kbd><address id='TlbzPue7J'><style id='TlbzPue7J'></style></address><button id='TlbzPue7J'></button>

                                                                                     大小豹游戏机:[神盾]柳药股份副总唐贤荣超额减持 上交所监管关注

                                                                                     2019年01月16日 17:30 来源:长春市TV新闻网

                                                                                     证券之星《神盾》,直击公司公告,扫清股市投资地雷,全方位保护投资者。

                                                                                     日前,柳药股份时任副总经理唐贤荣因减持违规被上交所监管关注。

                                                                                     经查明,2018年5月18日,唐贤荣披露减持计划,拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或者大宗交易或者两者相结合的方式减持不超过28万股,占公司总股本的0.11%。截至当日,唐贤荣持有公司股份1,158,266股,占公司总股本的0.45%。

                                                                                     截至2018年12月5日,唐贤荣累计减持公司28.80万股股票,其实际减持股份数量超出减持计划数量上限8000股。

                                                                                     上交所指出,唐贤荣作为公司高级管理人员,实际减持股份数量超过原定减持计划上限,违反了前期承诺;且其超额减持部分也未按规定在减持的15个交易日前披露减持计划,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《股票上市规则》第3.1.4条、第3.1.6条、2第11.12.1条、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条等相关规定,以及在《高级管理人员声明及承诺书》中作出的承诺。

                                                                                     考虑到唐贤荣已主动上缴前述超出减持计划8000股所得收益,共计约20.12万元,据此可酌情从轻处理。

                                                                                     鉴于上述违规事实和情节,根据有关规定,上交所决定对广西柳州医药股份有限公司时任副总经理唐贤荣予以监管关注。

                                                                                     公开资料显示,唐贤荣,男,1971年6月出生,大专学历,卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理;广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理;广西柳州医药股份有限公司总经理助理;广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。

                                                                                     本文为证券之星版权作品,未经书面授权禁止任何形式转载,否则视为侵权!